Situationele beoordeling

Achtergrond

In het oefeningentype Situationele beoordeling wordt een startsituatie getoond en een aantal reacties op deze situatie volgen. Het doel van de oefening is om de beste reactie voor de situatie aan te duiden.

Nieuwe knoppen

Een aantal nieuwe knoppen worden gebruikt voor dit type oefening:

nieuweknoppen.png

 • Reactie: met deze knop kan u een reactie toevoegen aan de situatie

 • Media item: met deze knop kan u tekst of een ander bestand (foto, audio, video) toevoegen aan de reactie

 • Keuze: met deze knop kan u een keuze toevoegen aan een reactie

 • Standaard keuzes: met deze knop kan u standaard keuzes toevoegen aan een reactie. 

Tip: De laatste twee knoppen kunnen niet gebruikt worden zo lang er geen reactie toegevoegd of geselecteerd is.

Procedure

Ga als volgt te werk om een Situationele beoordeling oefening te maken: 

 1. Rechtsklik op de map waarin de Situationele beoordeling moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Situationele beoordeling.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.

Stap 1: de startsituatie aanmaken

Om de startsituatie aan te maken gaat u als volgt te werk:

 1. In het vak onder de knoppen vult u de titel van de situatie in.sitbeoordeling.png
 2. Klik op ‘+Media item’ als u tekst of een ander bestand wil toevoegen.
  Resultaat: Rechts opent er een nieuwe menu.
 3. Geef het media item een naam in het vak naast ‘Label’.
  Deze naam zullen de studenten niet te zien krijgen.
 4. Klap het ‘Geavanceerd’ menu uit door op te klikken.
 5. Selecteer Tekst en schrijf de situatie uit in het bovenstaande tekstveld.
  Selecteer Media van de keuzelijst en klik erop om een bestand toe te voegen van een lokale map of van de Mediabibliotheek.
  Selecteer Media en tekst om beide toe te voegen.

situbeoordeling.png

Stap 2: Reacties toevoegen

U kan nu reacties toevoegen waaruit de student dan kan kiezen:

 1. Klik op ‘+Reacties’.
 2. Geef de reactie een naam.
  situabeoordeling.png 
  Resultaat: U ziet de knoppen ‘+Keuze’ en ‘+Standaard keuzes’ verschijnen nadat u een reactie heeft toegevoegd én geselecteerd (aangeduid doordat dit oplicht).
 3. Klik op ‘+Media’ om tekst of een bestand aan de reactie toe te voegen (zie stap 1)

Stap 3: Keuzes toevoegen aan een reactie

U kan nu keuzes toevoegen waaruit de student dan kan kiezen:

 1. Klik op ‘Standaard keuzes’ om een vooraf bepaalde set vragen te gebruiken. 

  U kan naar beneden scrollen om extra keuzes te bekijken.

  situationeel.png
 2. Klik op  om een keuze te verwijderen.
 3. Wijzig de keuze door te typen in het tekstvak onderaan.

  Tip: Kies voor eerder korte beschrijvingen, bijvoorbeeld ‘goed’. Lange woorden of teksten zullen niet in het vakje passen.

 4. Om de juiste reactie aan te duiden voor een bepaalde situatie klikt u dan op de knop van de juiste keuze. Bijvoorbeeld specific_button.png
  Resultaat 1: Het juiste antwoord verschijnt naast de naam van de reactie. Dit antwoord licht op onderaan het scherm.


  Result 2: Het tabblad ‘keuze’ is dan geactiveerd onderaan uw scherm als u een keuze geselecteerd heeft. situat.png

  Tip: Blijf op het   icoon klikken om een reactie of een andere keuze naar een andere plaats te slepen.

 5. Geef een score aan alle keuzes, goed of fout.

Waarschuwing: Als u het keuze-icoon met de drie horizontale lijnen aanklikt , kan u de score aanpassen voor deze keuze. Als u echter de  knop zelf , dan duidt u die keuze als het beste antwoord aan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.