Vertaal

Achtergrond

Dit type oefening bevat een extra tekstveld dat u kan gebruiken om de juiste vertaling in te vullenvertaal.png

Procedure

Ga als volgt te werk om een Vertaal item te maken:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Vertaal moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Vertaal.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.
 6. Voeg een tekstveld toe om de opgave in te vullen.
 7. Selecteer het tekstveld met de opgave. 
  Resultaat: Het tabblad ‘Oplossingen’ wordt geactiveerd onderaan uw scherm.
 8. Vul de mogelijke antwoorden in.
 9. Duid aan of het antwoord al dan niet correct is.
 10. Vul enkele woorden in of andere hints om aan de kandidaten/studenten te tonen in het tekstveld aangeduid in het rood. vertaalmetrood.png

In het tabblad 'Oplossingen' is het ook mogelijk om:

 • De score aan te passen.
 • Feedback in te geven voor elk antwoord.
 • Tip: Voeg algemene, positieve and negatieve feedback toe aan de Vraag.

 

Alternatieve oplossingen toevoegen

Voeg alternatieve oplossing toe door:

Deze tussen vierkante haakjes te typen [alternatieve vertaling].

Door ze als een andere waarde toe te voegen..

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.