Een e-mailcampagne aanmaken

Procedure

Om een e-mailcampagne aan te maken, open de tab Campagnes en klik Toevoegen bovenaan rechts.
Resultaat: De campagnewizard is geopend. De procedure bestaat uit 5 stappen:

 1. Stap 1 - Eigenschappen: Vul de eigenschappen van de campagne in. 
  • Campagnenaam:
   Deze naam wordt getoond in het overzicht van de campagnes.

  • Onderwerp:
   Vink Gebruik de campagnenaam aan als u wenst dat het onderwerp van de mail gelijk is aan de naam van uw campagne.
   Zo niet, vink deze optie uit en geef een onderwerp in.

  • Van naam, Van e-mailadres en Antwoord-e-mail

   Opmerking: DNS-configuratie is vereist om te vermijden dat e-mails verstuurd vanuit uw domein niet in de spam folder terecht komen. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Televic Education via support@televic-eduction.com.

  • Taal: Selecteer de interfacetaal voor uw campagne. 
  • Sjabloon: Selecteer het gewenste sjabloon. 

   Opmerking: U kan uw eigen campagnesjabloons aanmaken.

  • Pogingen: Selecteer 1 als de gebruiker de vragen in de e-mailcampagne slechts eenmaal mag beantwoorden; zo niet selecteer Onbeperkt
  • Klik Volgende onderaan rechts.
   Resultaat: U bent nu in Stap 2 - Inhoud van de campagnewizard.

 2. Stap 2 - Inhoud: Voeg de gewenste Edumatic publicatie(s) toe aan uw e-mailcampagne.
  • In de kolom aan de linkerkant ziet u de gevalideerde Edumatic publicaties die u kunt gebruiken in uw e-mailcampagne.
   Selecteer de gewenste publicatie of selecteer meerdere publicaties door middel van ctrl-klik.

   Tip: Geef (een deel van) de naam van de publicatie in in het zoekveld bovenaan de linkerkolom om de publicaties te filteren.

  • Klik om de door u geselecteerde publicaties toe te voegen of klik  om alle publicaties die getoond worden in de linkerkolom toe te voegen. 
   Resultaat: De publicatie(s) zijn toegevoegd in de kolom rechts. De vragen in deze publicaties zullen gebruikt worden in uw e-mailcampagne.

  • Klik Volgende onderaan rechts.
   Resultaat: U bent nu in Stap 3 - Deelnemers van de campagnewizard.

 3. Stap 3 - Deelnemers: Voeg de gewenste Edumatic gebruiker(s) en / of gebruikersgroep(en) toe aan uw e-mailcampagne.
  • In de kolom aan de linkerkant ziet u de gebruikers en gebruikersgroepen.   
   Selecteer de gewenste gebruiker of gebruikersgroep of selecteer meerdere gebruikers en / of gebruikersgroepen door middel van ctrl-klik.

   Tip: Geef (een deel van) de naam van de gebruiker of de gebruikersgroep in in het zoekveld bovenaan de linkerkolom om de gebruikers te filteren. 

  • Klik om de door u geselecteerde gebruikers en gebruikersgroepen toe te voegen of klik  om alle gebruikers en gebruikersgroepen die getoond worden in de linkerkolom toe te voegen. 
   Resultaat: De geselecteerde gebruikers en / of gebruikersgroepen zijn toegevoegd aan de kolom rechts. Deze gebruikers zullen uw e-mailcampagne ontvangen.

  • Klik Volgende onderaan rechts.
   Resultaat: U bent nu in Stap 4 - Tijd van de campagnewizard.

 4. Stap 4 - Tijd: Stel de tijdsinstellingen in voor uw e-mailcampagne.
  nieuwe_campagne.png
  • Startdatum:
   De eerste mail zal verstuurd worden op deze dag.

  • Frequentie:

   • Dagelijks: elke dag of om de zoveel dagen op weekdagen of werkdagen op het gewenste uur.

   • Wekelijks: elke week of om de zoveel weken op alle weekdagen of een selectie van weekdagen op het gewenste uur. 

  • Einde
   • Op een specifieke einddatum

    Opmerking: Als er niet genoeg vragen beschikbaar zijn in de publicatie(s) voor de geselecteerde frequentie en duur van de e-mailcampagne, dan zal de e-mailcampagne stoppen voordat de einddatum bereikt is.

   • Wanneer alle vragen 1 keer gesteld zijn.

  • Klik Volgende onderaan rechts.
   Resultaat: U bent nu in Stap 5 -Overzicht van de campagnewizard.

 5. Stap 5 - Overzicht: Controleer de instellingen van uw campagne en klik Opslaan onderaan rechts. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.