Een publicatie via een derde persoon valideren

Achtergrond informatie

Als u een publicatie aangemaakt of bewerkt hebt, maar u wil dat een derde persoon (bv een collega of verantwoordelijke) het nog eens nakijkt en goedkeurt, dan kan u een mail ter kennisgeving naar die persoon sturen.

Procedure

Ga als volgt te werk om een validatie vraag te verzenden:

 1. Open de Publicatie module
 2. Kies voor In aanmaak.
 3. Klik op Toon overzicht.
 4. Klik op Laten valideren laten_valideren.PNG in de meest rechtse kolom naast de gewenste publicatie.
  Resultaat: Het Validatie verzoek scherm verschijnt.
 5. Vul het e-mail formulier in en klik op OK.
  Resultaat: Een mail ter kennisgeving wordt naar de derde persoon gestuurd. De publicatie wordt verplaatst naar de Te valideren publicaties.
 6. De derde persoon kan:
  • Zelf de publicatie valideren, zie Een publicatie valideren.
  • De publicatie terugsturen naar de publicaties In aanmaak, zie hieronder.

Opgelet: De derde persoon moet wel over de nodige auteursrechrten beschikken om te kunnen valideren.

Ga als volgt te werk om een publicatie terug te sturen naar In aanmaak:

 1. Open de module Publicaties.
 2. Kies voor Te valideren.
 3. Klik op Toon overzicht.
 4. Klik op Terugsturen naar In aanmaak  naast de gewenste publicatie
  Resultaat: De publicatie wordt naar Te valideren verplaatst.

  Opgelet: Na deze actie wordt geen melding gestuurd

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.