Een gevalideerde oefenpublicatie aanpassen

Achtergrond informatie

Gevalideerde oefenpublicaties aanpassen zorgt ervoor dat de auteurs de inhoud van een gevalideerde publicatie kunnen verbeteren, aanpassen of uitbreiden zonder dat ze een nieuwe publicatie moeten aanmaken.

Zolang een gevalideerde publicatie in de Aanpassingsmodus is zullen de veranderingen niet zichtbaar zijn voor de gebruikers. Enkel als de auteur de aanpassingen bevestigt, zal de nieuwe versie voor de gebruikers zichtbaar zijn.

Een gevalideerde publicatie aanpassen is enkel mogelijk voor Oefenpublicaties en niet voor  testpublicaties.

Gevalideerde oefenpublicaties aanpassen, vereist een channel configuratie. Als u interesse hebt in deze functie, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar support@televic-education.com.

 

Procedure

Ga als volgt te werk om een gevalideerde oefenpublicatie aan te passen:

 1. Open het overzicht Gevalideerd in de Publicatie module.
 2. Klik op het icoon Details naast de gewenste publicatie.
 3. Open het tabblad Inhoud en klik op de knop Editeren editeren.PNGrechts onderaan het scherm.
  Resultaat: Een gele balk verschijnt bovenaan en duidt erop dat de publicatie in Edit Mode is.
  editmodus.PNG

  Tip: Publicaties die in edit modus zijn, zijn aangeduid met een uitroepingsteken .
  Zolang de gevalideerde publicatie in edit modus is, zullen de aanpassingen niet zichtbaar zijn voor de gebruikers.

 4. Maak de gewenste aanpassingen aan de inhoud van de publicatie.

  Opmerking: Items in een gevalideerde publicatie zijn niet meer gelinkt met items in de itembank. Om een tikfout dan bijvoorbeeld te verbeteren moet u het item in de itembank verbeteren en terug toevoegen in de publicatie en het originele item uit de publicatie verwijderen.

 5. Als u wenst: Ga als volgt te werk:
  Veranderingen te publiceren, Klik op Wijzigingen opslaan.
  Resultaat: In de backoffice zal de gele balk en het uitroepingsteken verdwijnen. De nieuwe versie van de publicatie is nu zichtbaar voor de gebruikers.
  Veranderen ongedaan te maken Klik op Wijzigingen annuleren.
  Resultaat: In de backoffice zal de gele balk en het uitroepingsteken verdwijnen. De publicatie zal terug naar zijn originele vorm terugkeren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.