Een publicatie delen

Achtergrond informatie

Als auteur kan u uw publicaties delen met andere auteurs.

 • U kan uw publicaties delen met auteurgroepen waar u lid van bent. Na het delen van uw publicatie met een auteurgroep hebben de andere auteurs in deze groep toegang tot uw publicatie.
 • Het delen van publicaties is toegestaan voor publicaties die u zelf gemaakt hebt. Voor publicaties waarvan u niet de eigenaar bent, zal het delen-icoon niet beschikbaar zijn.

Procedure

Ga als volgt te werk om een publicatie te delen:

 1. Open de Publicaties module.
 2. Klik op Delen  .
  Resultaat: Het Publicatie delen scherm wordt geopend waarin u kan zien welke auteursgroepen al reeds toegang hebben tot deze publicatie. Als u de publicatie nog niet gedeeld hebt, dan is deze lijst leeg.

 3. Selecteer de auteursgroep waaraan u de publicatie wenst te delen en klik op OK.
  Resultaat: De auteurs die lid zijn van deze groep zullen nu toegang hebben tot uw publicatie. Deze zullen echter zelf niet in staat zijn om uw publicatie te delen met andere auteurs. Delen  is alleen geactiveerd voor publicaties waar u zelf de eigenaar van bent.

  delen.png
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.