Een publicatie kopiëren

Procedure

Ga als volgt te werk om een publicatie te kopiëren:

  1. Ga naar de Publicatie module en selecteer het publicatieoverzicht dat u wenst in de keuzelijst links.
    overzicht.PNG
  2. Klik op Kopiëren  naast de gewenste publicatie. 
    Resultaat: Voor publicaties In aanmaak of Te valideren wordt de kopie toegevoegd aan het overzicht.
    Voor gevalideerde en gearchiveerde publicaties wordt een kopie toegevoegd aan de publicaties In aanmaak.

    Opmerking: Als u een gevalideerde of een gearchiveerde publicatie kopieert, dan wordt de link naar de Itembank verwijderd. Voor deze kopies is er dan geen link meer tussen de items in de publicatie en de items in de Itembank.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.