Een planning aanmaken

Achtergrond informatie

De planningsmodule laat toe om een of meer publicaties te plannen voor individuele gebruikers of groepen. De geplande publicaties zullen zichtbaar zijn voor de gebruikers in de Edumatic Portal.

Eens de publicatie gepubliceerd is, is deze zichtbaar in de Edumatic portal. In iedere planning zijn de oefensessies en/of de testen opgelijst als volgt:

 • Testen worden gekenmerkt door  (test-icoon). Gebruikers kunnen een test slechts eenmaal afleggen.
 • Oefensessie worden gekenmerkt door  (oefening-icoon). Gebruikers kunnen voor een onbepaald aantal keer de oefening maken (in de tijdslimiet van de planning).

Een gebruiker kan:

 • Een publicatie starten. De knop Start  is beschikbaar voor publicaties die nog niet gestart zijn. Als de gebruiker op Start klikt, wordt een sessie aangemaakt.
 • Een publicatie Hervatten. De Hervatten knop is beschikbaar voor publicaties die nog niet afgewerkt werden. Als de gebruiker op Hervatten klikt, zal de laatste sessie van de gebruiker geopend worden (de gebruiker zal zijn antwoord zien).
 • Een publicatie Herstarten. De Herstarten knop is zichtbaar voor publicaties die opgestart zijn, maar nog niet afgewerkt. Dit is enkel mogelijk voor oefeningenpublicaties. Als de gebruiker op Herstarten klikt, zal een nieuwe sessie opgestart worden (de gebruiker zal zijn of haar vorige antwoorden niet zien en werkt nu in een nieuwe sessie).
 • Een Review doen van een publicatie. De knop Review is zichtbaar voor publicaties die door de coach voor review ingepland werden. Als u op de Review knop klikt, dan wordt de publicatie in review modus opgestart. De gebruiker kan dan door de publicatie navigeren en de antwoorden zien, maar hij of zij kan niets meer aanpassen.
  Afhankelijk van de instellingen van de review player, zullen de gebruikers de verbetering en oplossing al dan niet zien en zullen ze al dan niet feedback krijgen op hun antwoorden.

Procedure

Ga als volgt te werk om een planning aan te maken:

 1. Ga naar de Planning module en klik op Nieuw.
  planning.PNG
  Resultaat: Het onderstaande scherm verschijnt.
  planningOverzicht1.PNG
  planningOverzicht2.PNG
 2. In dit scherm:
  • Geeft u een Naam op voor de planning.
  • Geeft u de Start- en einddatum in waarbinnen de geplande publicatie beschikbaar moet zijn voor de gebruikers via het portaal.
  • Kan u kiezen om Toegang tot de resultaten aanvinnken en de periode waarbinnen de publicatie zichtbaar moet zijn in de review modus. Zie ook Een review template instellen.

   Tip: Een review instellen is mogelijk voor nieuwe en gepubliceerde planning.

  • Kan u kiezen om een of meerdere Tags toe te kennen aan een planning. Die zorgen ervoor dat u de planning makkelijk kan terugvinden in het planningsoverzicht.
  • Kan u een of meerdere e-mailberichten toevoegen als u de gebruiker via mail op de hoogte wil stellen. De mails worden verstuurd in de taal die is ingesteld in het account van de gebruiker. 
   U kan mails versturen:
   • X dagen voor het begin van de planning.
   • X dagen voor het einde van de planning.
  • Kan u een of meerdere Publicaties toevoegen aan de planning.
  • Kan u een of meerdere Gebruikers of gebruikersgroepen toevoegen aan de planning. De planning wordt automatisch opgeslaan en toegevoegd aan 'niet-gepubliceerde' planningen.
 3. Publiceer de planningen om deze in het portaal te laten verschijnen.
  • Klik op het icoon Niet gepubliceerd en bewerk de planning die u wil publiceren.
  • Klik op Publiceren 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.