Een SSO link in een planning kopiëren

Achtergrond informatie

Klanten die met een aangepast portaal werken zullen SSO links in de Edumatic planningen of geplande publicaties moeten kopiëren.

Tip: Deze optie is beschikbaar via een channel configuratie. Gelieve hiervoor Televic Education te contacteren.

Procedure

Ga als volgt te werk om een SSO link in een planning te kopiëren:

  • Ga naar de Planning module en klik op het SSO link icoon SSO_link.PNG naast de gewenste planning.

Ga als volgt te werk om een SSO link in een publicatie van de planning te kopiëren:

  • Pas de gewenste planning aan en klik op het SSO icoon SSO_link.PNG naast de publicatie.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.