Genereren van een geavanceerd rapport

Achtergrond informatie

In de module Geavanceerde rapportering kan u manueel filters bepalen om rapporten te genereren. U kan uit volgende filters kiezen:

Als u de filters bepaald heeft, kan u zelf beslissen hoe de data gegroepeerd zal worden en welke details er getoond worden in het rapport.
mceclip0.png
          

Procedure

Ga als volgt te werk om een geavanceerd rapport te genereren:

 1. Ga in de Rapportering module naar de Geavanceerde rapportering module
 2. Klik op Nieuw rapport.
 3. Selecteer op zijn minst één van onderstaande filters.
  Resultaat: Een nieuw scherm voor de gekozen filter verschijnt.
 4. Selecteer de gebruikers, groepen, publicaties, tijdspannes, metadata... voor dewelke u een rapport wil genereren.
 5. Herhaal stap 3 en 4 tot alle nodige filters zijn toegevoegd.

  Opgelet: Als een Item een grijze schijn heeft, dan is het noodzakelijk om eerst te filteren op Publicaties. Je kan niet filteren op Items als die geen actieve filter hebben op Publicaties.
  Als het icoon Zonder logging grijs is, dient u eerst een planning te selecteren vooraleer deze knop te gebruiken is. 

  • Alle sessies... zorgt voor volgende filters:
   • Alle sessies tonen
   • Laatste sessie tonen
   • Beste sessie tonen
   • Enkel gestarte sessies 
 6. Selecteer Groepering   om te beslissen hoe de data gegroepeerd zal worden.
  Resultaat: Het scherm Groepering en kolommen verschijnt.
 7. Sleep de verschillende levels van groeperingen naar het vak Actieve groeperingen om het formaat van het rapport in te stellen.
  In onderstaand voorbeeld zal het rapport er als volgt uitzien:
  • Voor iedere publicatie zullen de gebruikers getoond worden.
  • Voor iedere gebruiker zullen de resultaten getoond worden op het niveau van de items.
   mceclip2.png

   Opgelet: U kan geen Items groeperen zonder dat er eerst publicaties gegroepeerd zijn.

 8. Voor elk niveau kan u nu beslissen welke details getoond worden in het rapport.
 9. Selecteer welke data kolommen er zullen verschijnen in het rapport onder Standaard kolommen.
 10. Klik op OK om de gefilterde data naar uw keus te tonen.

  Tip: U kan steeds de kolommen herschikken door de kolomtitels te verslepen. Een dunne blauwe lijn zal aantonen waar een kolom geplaatst zal worden. 

 11. Klik op Genereer rapport.
  Geavanceerd_rapport.PNG
 12. Klik op Opslaan om uw rapport op te slaan in het Geavanceerde rapporteringsoverzicht.

  Tip: Een opgeslaan rapport openen zal er voor zorgen dat een rapport opent met dezelfde filters en groeperingen, maar met geüpdatete data.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.