Een opgeslaan rapport kopiëren

Procedure

Ga als volgt te werk om een kopie te maken van een opgeslaan rapport:

  • Ga naar het overzicht Geavanceerde rapportering en klik op Kopiëren  in de meeste rechtse kolom van het te kopiëren rapport.
  • U zal een naam, beschrijving en tags moeten ingeven voor het gekopieerde rapport.
  • Klik op OK om te bevestigen.
    Resultaat: Het gekopieerde rapport komt dan ook in de lijst.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.