Een groep manueel scoren

Achtergrond informatie

In de Edumatic module Manueel Scoren kan een coach de volgende soorten antwoorden manueel scoren:

 • Een open vraag
 • Een opname
 • Een opgeladen bestand

Als een coach een manuele correctie opslaat, dan verandert de publicatie naar de Evaluatie modus.

 • Zolang de publicatie in evaluatie modus is, zijn de veranderingen aan de scores niet zichtbaar voor de gebruiker.
 • Als de coach zijn aanpassingen toepast, zullen de aangepaste scores zichtbaar zijn voor de gebruiker.
 • Als de coach de aanpassingen toegepast heeft, zullen de updates van de sessiescores en de items verwijderd worden en de publicatie zal naar de originele status terugkeren.
 • Zolang de coach de veranderingen niet toepast of verwijdert, zullen de geüpdatete itemsessies vaststaan voor andere coaches. Als de evaluatie modus toegepast of verwijderd werd, zullen alle items en de vaststaande itemsessies verwijderd worden.

Als de coach een manuele verbetering opslaat, dan verandert de publicatie naar de evaluatie modus. Een gele balk verschijnt dan bovenaan het scherm dat zegt dat de publivatie in evaluatie modus is. 

In het publicatieoverzicht in de module Manueel scoren zal er naast de publicatie die u aan het evalueren bent een uitroepteken verschijnen.

evaluatiemodus2.PNG

Procedure

Ga als volgt te werk om een groep manueel te scoren:

 1. Ga naar de Manueel Scoren module en klik op het tabblad Via groep.
  Resultaat: De overzichtspagina toont alle publicaties waarvoor u coachrechten heeft.
 2. Selecteer de publicatie(s) waarvoor u wil scoren en klik op Volgende filter onderaan het scherm.
  Resultaat: Het overzicht toont alle groepen.
 3. Selecteer de groepen waarvoor u de antwoorden wil scoren en klik op Scoren onderaan het scherm.
 4. Klap de publicatie open door op het pijltje te klikken en bekijk:
  • Alle gebruikerssessies voor de geselecteerde publicatie (in het geval van Via groep en sessie),
   of
  • Alle itemsessies voor de geselecteerde publicatie (in het geval van Via groep en item).

  Tip: Sessies waarbij manueel scoren noodzakelijk is zijn gemarkeerd.

 5. Klik op een item om het antwoord van de gebruiker te zien.
  Resultaat: Het antwoord ziet u rechts op het scherm
 6. Klik op een van de volgende drie opties als u:
 7. Herhaal stap 5 en 6 om de volgende items te scoren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.