Een gebruiker manueel scoren

 

Procedure

Ga als volgt te werk om manueel te scoren via gebruiker:

 1. Ga naar de Manueel Scoren module en klik op het tabblad Via gebruiker.
  Resultaat: De overzichtspagina toont alle publicaties waarvoor u coachrechten heeft.
 2. Selecteer de publicatie(s) waarvoor u wilt scoren en klik op Volgende filter ondereen rechts.
 3. Selecteer de gebruikers waarvoor u de antwoorden wil scoren en klik op Scoren onderaan het scherm.
 4. Klap een publicatie open door op het pijltje te klikken om alle sessies die manueel gescoord moeten worden, te zien.
  Resultaat: De items waarvoor manueel scoren noodzakelijk is, zijn gemarkeerd.
 5. Klik op een item om het antwoord van de gebruiker te zien.
  Resultaat: Het antwoord ziet u rechts op het scherm.
 6. Klik op een van de volgende drie opties als u:
 7. Herhaal stap 5 en 6 om de volgende items te scoren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.