Een gebruiker toevoegen aan een groep

Procedure

Ga als volgt te werk om een gebruiker toe te voegen aan een groep:

  1. Ga in de Management module naar Groepen.
  2. Klik op de groep waaraan u gebruikers wil toevoegen.
  3. Open het tabblad Gebruikers.
  4. Klik op Toevoegen onderaan de pagina.
  5. Geef (een deel van) de naam van de gebruiker die u wenst toe te voegen in en klik op Enter om te zoeken.
    Resultaat: De gebruiker (als die beschikbaar is) zal getoond worden.
  6. Selecteer de gebruiker en klik op OK.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.