Extra Backoffice rechten toekennen aan een groep

Achtergrond informatie

U kan toegangsrechten toekennen aan een groep voor:

  • Mappen in de Itembank
  • Scenario's
  • Publicaties
  • Bomen in de mediabibliotheek

Tip: Backoffice toegangsrechten toekennen is enkel relevant voor backoffice gebruikers.
U kan enkel toegangsrechten toekennen aan mappen (hoofdmappen) in de Itembank en de mediabibliotheek en niet aan de submappen.

Procedure

Ga als volgt te werk om toegangsrechten voor scenario's, publicaties of mappen in de mediabibliotheek toe te kennen:

 1. Ga in de Management module naar Groepen.
 2. Klik op Wijzigen  in de meest rechtse kolom naast de groep waaraan u rechten wil toekennen.
 3. Open het gewenste tabblad (bomen, scenario's, publicaties of mediabibliotheek).
 4. Klik op Toevoegen onderaan het scherm.
 5. Geef een zoekterm in.
 6. Selecteer een of meer items uit de zoekresultaten en klik op OK .

  Tip: Om meer dan een item te selecteren, drukt u op de SHIFT-toets op uw toetsenbord.

Ga als volgt te werk om de toegangsrechten voor een boom in de mediabibliotheek toe te kennen:

 1. Ga in de Management module naar Groepen.
 2. Klik op Bewerken  in de meest rechtse kolom naast de groep waaraan u rechten voor de mediabibliotheek wil toekennen.
  Bijvoorbeeld:
 3. Open het tabblad Mediabibliotheek en klik op Toevoegen onderaan de pagina.
  Bijvoorbeeld
  Resultaat: Het scherm Mediabibliotheek toevoegen verschijnt.
 4. In het scherm Mediabibliotheek toevoegen:
  • Geef (een deel van) de naam van de boom in de mediabibliotheek in waarvoor u toegangsrechten wil toekennen.
  • Klik op Enter om de zoekopdracht te starten.
   De boom (indien die bestaat) zal getoond worden.

   Opgelet: U kan enkel toegangsrechten toekennen aan hoofdmappen!

  • Selecteer de map en klik op OK.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.