Toegangscodes aanmaken voor een gebruiker

Achtergrond informatie

De gebruiker kan een Edumatic publicatie starten met een toegangscode via de Edumatic toegangscodepagina.

De Edumatic toegangscodepagina kan van een eigen skin voorzien worden. Contacteer Televic Education voor meer informatie over gepersonaliseerde toegangspagina’s voor uw project.

Een toegangscode is een unieke code voor een sessie die een bepaalde gebruiker toegang geeft tot een bepaalde publicatie. Eens de sessie beëindigd is, is de code niet langer geldig.

Er zijn twee manieren om toegangscodes aan te maken:

 • Ofwel selecteert u een gebruiker en maakt u een toegangscode aan voor de gebruiker.
  Deze procedure wordt gebruikt als u slechts voor één persoon een toegangscode moet aanmaken.
 • Ofwel selecteert u een publicatie en maakt u toegangscodes voor deze publicatie voor een selectie van gebruikers of een groep.
  Deze procedure wordt gebruikt als u een toegangscode wil aanmaken voor meerdere gebruikers.

Procedure

Ga als volgt te werk om een toegangscode aan te maken voor een gebruiker:

 1. Ga in de Management module naar Gebruikers.
 2. Zoek naar de gebruiker waarvoor u wenst een toegangscode te maken en klik op Wijzigen naast de naam van deze gebruiker.
 3. Open het tabblad Toegangscodes.
  Resultaat: Er verschijnt een overzicht waarin de toegangscodes voor publicaties voor de geselecteerde gebruiker opgelijst staan.
  toegangscodes_toevoegen.png
 4. Klik op Toevoegen onderaan de pagina.
  Voorbeeld:
 5. In het scherm Publicatie toevoegen:
  • Geef (een deel van) de naam van de publicatie in waarvoor u toegangsrechten wil toekennen.
  • Druk op Enter om de zoekopdracht te starten.
   De publicatie (indien deze bestaat) zal getoond worden.
   U kan enkel toegangsrechten toekennen aan hoofdmappen.
  • Selecteer de publicatie en klik op OK.

Resultaat: De publicatie en toegangscodes staan nu op het publicatieoverzicht.

 U kan:

 • De toegangscode afdrukken en kopiëren naar het klembord om dit naar de gebruiker te versturen.
 • De toegangscode verwijderen.

  Opgelet: Het is niet mogelijk om de toegangscode te verwijderen als de gebruiker al aan een sessie begonnen is.

 • Een onafgewerkte publicatie valideren. Voor meer informatie zie Onafgewerkte testen valideren.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.