Filteren van publicatie toegangscodes voor een groep

Procedure

Ga als volgt te werk om de toegangscodes van publicaties te filteren voor een groep:

  1. Ga in de Management module naar Toegangscodes.
  2. Zoek voor een publicatie door (een deel van) de naam in te geven in het zoekveld. Druk op Enter om te zoeken.
    Resultaat: De publicatie verschijnt in het overzicht.
  3. Klik op Toevoegen  in de meest rechtse colom naast de publicatie.
    Resultaat: Een nieuw scherm verschijnt met een lijst van de gebruikers en hun toegangscodes voor deze publicatie.
  4. Kies de gewenste groep via Filteren op groep bovenaan.
    Resultaat: alleen de toegangscodes voor de gebruikers van de gekozen groep zijn opgelijst.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.