Een metadata map toevoegen

Procedure

Ga als volgt te werk om een metadata map toe te voegen:

  1. Ga naar de Metadata module en klik met de rechter muisknop op de metadata bibliotheek en kies voor een Nieuwe map.
  2. Voeg een naam toe en klik op Bewaren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.