Een component toevoegen aan een scenario

Procedure

Ga als volgt te werk om een component toe te voegen aan een scenario:

 1. Ga naar de Scenario's module en selecteer het scenario waar u een component aan wenst toe te voegen.
  Resultaat: Het Scenario scherm wordt getoond met aan de onderkant een overzicht met de componenten van deze publicatie. Standaard is er één component toegevoegd.
 2. Klik op Toevoegen  als je meer dan één component wenst in uw publicatie. 
  Resultaat: Het scherm Nieuwe component verschijnt.
 3. In dit scherm:
  • Voegt u een Titel toe.
  • Voegt u een Beschrijving toe.
  • Optioneel, kan u een Tijdslimiet en een Tijdslimiet voorbeelden toevoegen.
  • Voegt u een Cesuur toe.
  • Vink Volgorde blokken behouden aan als u wil dat de componenten gesorteerd worden in volgorde van de blokken.
   Resultaat: De items in het eerste blok zullen de eerste items zijn in de component. Deze items worden gesorteerd via gewenste logica (indien aanwezig) anders worden ze willekeurig of alfabetisch gesorteerd naargelang de optie die werd geselecteerd bij het aanmaken van het scenario. De items in het tweede blok zullen de tweede items zijn in de component, enz.
  • Vink Volgorde blokken behouden niet aan als u wil dat alle items van alle blokken in deze component gesorteerd worden via gewenste logica (indien aanwezig) of anders willekeurig of alfabetisch naargelang de optie die werd geselecteerd bij het aanmaken van het scenario.
 4. Klik op OK.
  Resultaat: De component is toegevoegd aan het componenten overzicht onderaan de pagina. 
 5. Herhaal stap 2 tot 4 tot alle componenten zijn toegevoegd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.