Een nieuwe blok toevoegen aan een scenario

Procedure

Ga als volgt te werk om een nieuwe blok toe te boeken aan een component:

 1. Ga naar de Scenario module en selecteer het scenario.
 2. Klik op de component waar u een blok aan wenst toe te voegen onderaan het Scenario scherm.
  Resultaat: Het Component scherm verschijnt. Onderaan het scherm ziet u het blokken overzicht van de component. Standaard is er een voorbeeld blok en één nieuwe blok toegevoegd.

  Tip: Als u geen voorbeeld items wenst toe te voegen aan de componenten, verwijder dan het voorbeeld blok.

 3. Klik op Toevoegen toevoegen.PNG  onderaan het scherm om een nieuwe blok toe te voegen.
  Resultaat: Het Nieuwe blok scherm verschijnt.


 4. Geef een naam in voor de blok en klik op OK.
  Definieer de andere criteria in de volgende stap.
 5. Selecteer de blok die u wenst aan te passen in het overzicht.
  Resultaat: Het Blok scherm verschijnt.

  In het deel Eigenschappen:

  • Vink Voorbeelditems aan als u een voorbeeldblok wenst toe te voegen.
  • Geef het gewenst aantal items die u wenst te selecteren van de itembank voor deze blok.

   Opgelet: U kan geen aantal items ingeven voor een voorbeeldblok. In het geval van een voorbeeldblok zullen alle items die geselecteerd zijn in de map en die overeenkomen met de lijst van de gekozen metadata toegevoegd worden.

  • Selecteer Opnemen van meertalige items? als u wil dat het selectie algoritme zoekt naar items in de meertalige mappen.
  • Selecteer Vrije item selectie uit casus
   Standaard zal het selectie algoritme de casus in zijn geheel toevoegen. Dit is inclusief alle casusitems. Wanneer deze optie is aangevinkt zullen enkel de casus items die overeenkomen met de metadata waarden geselecteerd worden. Als een of meer casus items geselecteerd zijn dan zal het casusfragment automatisch toegevoegd worden.
  • Kies de Metadata logische operator
   • Kies voor AND als u items wenst die met alle gewenste metadata waarden overeenkomen.
   • Kies voor OR als u items wenst die  op zijn minst met een gewenste metadata waarde overeenkomen.
  • Vink Selectie baseren op populariteit aan.
   Standaard zal het selectie algoritme de eerst de items selecteren met de laagste populariteit en dan pas die met hogere populariteit. Verschillende tems met eenzelfde populariteit zullen willekeurig geselecteerd worden. Als u niet wenst om te werken met deze vorm van selecteren dan zullen de items willekeurig geselecteerd worden ongeacht de populariteit.

  Pas de metadata filter aan als u de metadata wenst te kiezen aan welke de items moeten overeenkomen.
  .

  Under Select items from (sub)folder, select the folder (and its subfolders) out of which you want to draw items.
  Onder Filter boomstructuur: selecteer (sub)map kan u de (sub)map selecteren waar u de items uit wenst. 
 6. Klik op Filters bewaren en itemselectie updaten onderaan rechts om de selectie af te ronden.
  ResultaatDe geselecteerde items zullen verschijnen in de kolom rechts. U kan het aantal beschikbare items zien bovenaan deze kolom.

  Tip: Dit aantal kan kleiner zijn dan het aantal items dat gevraagd was. Dit betekent dat er niet genoeg beschikbare items in de database zitten die overeenkomen met de gestelde criteria. Dit aantal kan ook hoger zijn dan was gevraagd. Dit komt omdat er meerdere items geselecteerd zijn van een casus.

  De items in het blok zullen getoond worden volgens stijgende graad van moeilijkheid of volgens de gewenste logit. Als dit er niet is, zal de lijst alfabetisch gerangschikt zijn.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.