Een scenario publiceren

Procedure

Ga als volgt te werk om een scenario te publiceren:

 1. Ga naar de Scenario's module en selecteer een scenario.
 2. Klik op Publiceren onderaan het scherm.
  Resultaat: Het Publiceren scherm verschijnt.
 3. Geef een titel in.
  Indien gewenst kan u Alfabetisch rangschikken aanvinken.

  Tip: Als u dit niet aanvinkt zal de inhoud willekeurig geordend worden. De orde van de items in de casus zullen wel identiek blijven aan de orde in het werkveld in  niet-alfabetische vorm.

 4. Selecteer het publicatie type.
 5. Klik op OK.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.