Waar zoekt translationQ naar soortgelijke fouten?

Vraag

Wanneer u een fout toevoegt, zoekt translationQ naar soortgelijke fouten. In welke vertalingen zoekt de applicatie?

Antwoord

translationQ zoekt naar vergelijkbare fouten in

  • andere segmenten van dezelfde vertaling
  • andere vertalingen van dezelfde opdracht
  • andere opdrachten voor dezelfde revisor, maar alleen als
    • de revisie nog niet gemarkeerd is als voltooid, en
    • hetzelfde revisiegeheugen wordt gebruikt.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.