Hoe content delen

Heeft u een module die u graag zou delen met de EduQare Community, ga als volgt te werk:

  1. Werk uw module / publicatie volledig af.
  2. Laat Televic weten dat u deze module ter beschikking stelt aan de leden van de EduQare Community door een mailtje te sturen naar support@televic-education.zendesk.com en duidelijk te vermelden over welke module het gaat.

Resultaat: Televic zal deze module / publicatie in de EduQare channel ter beschikking stellen en de EduQare Community informeren over deze nieuwe module.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.