Uw vertaling als vertaler importeren

Achtergrond

Als vertaler kunt u de eigenlijke vertaling van een vertaalopdracht in uw eigen CAT-tool uitvoeren en vervolgens de vertaling opnieuw in translationQ importeren, zodat de revisor het gemakkelijk kan reviseren.

Procedure

Ga als volgt te werk om uw vertaling in translationQ te importeren:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Portaal.
  Resultaat: De Portaalmodule verschijnt.
 2. Klik op de vertaalopdracht waaraan u wilt werken.
  Resultaat: De vertaalopdracht wordt weergegeven.
 3. Klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek en selecteer Uw vertaling importeren.
  Resultaat: Het dialoogvenster Open verschijnt.
 4. Selecteer uw vertaling op uw computer. Het zou een .xlf, .sdlxliff, .xliff of .docx bestand moeten zijn.
  Resultaat: Het bestand wordt geïmporteerd en weergegeven in de rechterkolom van uw vertaalopdracht.
 5. Werk de segmentatie bij indien nodig en klik op Indienen.
  Resultaat: Uw vertaling is ingediend ter revisie.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.