6. De activiteit stoppen

Procedure

Opmerking: Voor deze inleidende handleiding maken we gebruik van een Quiz / Poll activiteit om te tonen hoe u een activiteit kunt stoppen. 

Ga als volgt te werk om de activiteit te stoppen:

Opmerking: U kunt stappen 1 en 2 overslaan als het Activiteiten menu al actief is.  

  1. Klik op het Apps icoon  bovenaan het scherm en klik op Portaal
    Resultaat: Het portaal verschijnt. 
  2. Open uw les door erop te klikken in het portaal. 
    Resultaat: Het Activiteiten menu is actief. 
  3. Klik op Stoppen naast de activiteit die u wenst te stoppen. 

Resultaten:

  • De Stoppen knop is vervangen door de Resultaten delen knop .
  • De status van de activiteit is gewijzigd van 'Bezig' naar 'Beëindigd'. 
  • Deelnemers kunnen niet langer antwoorden. 

Volgende stap

7. De resultaten van een beëindigde activiteit delen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.