Een PowerPoint URL aanmaken

Achtergrond

De docent kan vanuit collaborationQ een directe link naar een bepaalde Quiz / Poll activiteit maken. Een link kan enkel gemaakt worden voor een Quiz / Poll activiteit en alleen als deze de status "Niet gestart" heeft. Bij het maken van de link moet de docent een extra wachtwoord invoeren dat alleen hij kent.

Vereiste: LiveSlides

De docent moet de Liveslides PowerPoint-invoegtoepassing installeren vanaf www.liveslides.com.

Procedure

Opmerking: Een link kan enkel worden gemaakt voor Quiz/ Poll activiteiten en alleen als deze de status "Niet gestart" hebben.

Ga als volgt te werk om een PowerPoint URL aan te maken:

 1. Klik op een les in het portaal.
  Resultaat: Het les overzichtsscherm wordt weergegeven, met een overzicht van de activiteiten in deze les.
 2. Klik op  naast een activiteit.
 3. Klik op PowerPoint URL maken.
  Resultaat: De PowerPoint URL aanmaken wizard verschijnt.
 4. Vul een Wachtwoord in.
 5. Klik op URL aanmaken.
  Resultaat: De URL is aangemaakt.
 6. Klik op URL kopiëren.
  Resultaat: De URL is nu gekopieerd naar uw klembord.

Volgende stap

De quiz toevoegen in PowerPoint

 
 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.