2. Een les toevoegen

Achtergrond

Een les is een voorbeeld van een cursus die op een bepaald moment plaatsvindt. Een les is beschikbaar voor een aantal deelnemers en/of groepen en heeft een "docent". Een les wordt weergegeven op het portaal en kan meerdere activiteiten bevatten.

Procedure

Ga als volgt te werk om een vak toe te voegen:

 1. Klik op  in de rechter bovenhoek van het Portaal. 
  Resultaat: De Les toevoegen wizard verschijnt. 
 2. Vul de Eigenschappen voor deze les in:
  • Vul de Naam van de les in. 
  • Selecteer de DatumStarttijd en Duur van de les. 
  • Selecteer de Docent voor deze les. Standaard is de naam van de aangemelde gebruiker geselecteerd. 
  • Selecteer het Vak waartoe deze les behoort. 
  • Vink de optie Met microfoon, webcam en schermdelen aan of uit. 

   Opmerking: Deze optie maakt spraak- en conversatieoefeningen, schermdelen, docent intercom en discreet luisteren mogelijk. 

 3. Klik op Volgende rechts onderaan het scherm. 
 4. Selecteer de deelnemers voor deze les en klik op >. Deelnemers zijn individuele gebruikers of volledige groepen. 


Resultaat: De geselecteerde deelnemers zijn in de Geselecteerde deelnemers kolom geplaatst. 

Tip: Gebruik Ctrl + klik om meerdere deelnemers en/of groepen tegelijk te selecteren. 

Dubbelklik op een gebruiker of groep om deze toe te voegen aan de geselecteerde deelnemers. 

4.  Klik op Opslaan.
     Resultaat: De les is toegevoegd aan uw Portaal. 

Volgende stap

3. Een activiteit toevoegen aan een les

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.