Het score mechanisme kiezen

Achtergrond

Scoringsmechanismen bieden verschillende manieren om elk item te beoordelen. collaborationQ biedt drie verschillende scoremechanismen:

  • Systeemscore
  • Herberekende score
  • Minimum- of maximumscore

Systeemscore

Dit is het standaard scoremechanisme wanneer u een nieuwe vraag maakt.

Voorbeeld:

Als u een invulvraag met 5 invulvelden maakt, wijst het systeem automatisch een score van 1 punt toe aan elk invulveld. De totale maximumscore voor deze vraag is 5.

Als de deelnemer 3 van de 5 invulvelden correct beantwoordt, krijgt hij een score van 3/5.

Herberekende score

De score wordt berekend volgens het standaard systeemscore mechanisme, maar wordt herrekend naar de minimum- en maximumscore die zijn ingevoerd.

Voorbeeld:

Laten we opnieuw hetzelfde voorbeeld van een invulvraag met 5 invulvelden nemen. Standaard zou de systeemscore worden toegepast en de minimum score = 0; maximum score = 5.

De auteur selecteert het herberekende score mechanisme voor deze vraag en wijzigt de maximum score in 2.

Als de deelnemer 3 van de 5 invulvelden correct beantwoordt, heeft hij een score van 1,2 / 2.

Formule voor herberekende score

Voor positieve scores: (Score/Maximum systeem score) * Maximum herberekende score
Voor negatieve scores: (Score/Minimum systeem score) * Minimum herberekende score

Voorbeeld:

Minimum systeem score Maximum systeem score Minimum herberekende score Maximum herberekende score Systeem score Herberekende score
-3 5 -1 2 3/5 1,2/2
-3 5 -1 2 -3/5 -1/2
-2 5 0 1 2/5 0,4/1
-2 5 0 1 -2/5 0/5

Minimum- of maximumscore

Als het minimum- of maximumscore mechanisme is ingesteld voor een vraag, kan de deelnemer alleen de minimale of maximale score van het systeem voor de vraag krijgen, geen tussenliggende score.

Als auteur kunt u de minimum- of maximumscore op het Score tabblad van een vraag instellen.

Voorbeeld:

Laten we een invulvraag maken met 5 invulvelden waarvoor de standaard systeemscore als volgt is: minimum score = 0; maximum score = 5.

De auteur selecteert het minimum- of maximumscore mechanisme voor dit item en wijzigt de maximum score in 2.

De deelnemer beantwoordt 3 van de 5 invulvelden correct. Omdat hij of zij niet alles correct heeft beantwoord, heeft hij of zij de minimale score van 0.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.