De oefenmodus activeren

Achtergrond

Deelnemers kunnen de quizzen die ze in een les hebben afgelegd thuis opnieuw oefenen ter voorbereiding van een examen.

Deelnemers kunnen zelfstandig een quiz opnieuw starten door op de knop Herstarten te klikken. Ze krijgen hun score te zien en krijgen onmiddellijk feedback. Ze kunnen de quiz zo vaak opnieuw starten als ze willen. De initieel behaalde scores (van tijdens de les) veranderen echter niet meer.

Vereisten

De activiteit moet beëindigd zijn en de resultaten moeten reeds gedeeld zijn met de deelnemers. Zie Een Quiz / Poll activiteit stoppen en De resultaten met de deelnemers delen.

Procedure

Ga als volgt te werk om de oefenmodus te activeren:

  1. Als docent, klik op  naast de activiteit in het les overzichtsscherm. 
    Resultaat: De status van de activiteit wijzigt in Oefenmodus.
  2. Als student, klik op de activiteit in het overzichtsscherm van de les. 
  3. Als student, klik op  in de rechter bovenhoek van het scherm.
    Resultaat: De student kan de activiteit opnieuw afleggen en kan voor elke vraag het zijn antwoord verifiëren door op  te klikken.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.