De resultaten delen

Vereiste

De activiteit moet eerst worden beëindigd. Zie Een spreekactiviteit stoppen.

Procedure

Ga als volgt te werk om de resultaten van een beëindigde activiteit te delen:

  1. Klik op een les in het Portaal.
    Resultaat: Het les overzichtsscherm verschijnt en het Activiteiten menu is actief.
  2. Klik op  , rechts naast de activiteit in het les overzichtsscherm.

Resultaten:

  •  is verwijderd.
  • De status van de activiteit verandert in Review (zowel in het docenten- als het deeelnemersportaal).
  • De student heeft nog steeds toegang tot de activiteit en kan zijn ingediende opname herbekijken.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.