Release notes v3.29

Nieuwe look en feel voor toegangscodepagina

Sinds Edumatic V3.27 hebben we een nieuwe look en feel voor het Edumatic portaal en de Edumatic player. In de huidige release (V3.29) is de Edumatic toegangscodepagina vernieuwd.

Illustratie:

Indien u graag een achtergrondafbeelding zou gebruiken in uw toegangscode-pagina, gelieve uw afbeelding door te sturen naar support@televic-education.com en wij zorgen voor de integratie van de afbeelding in uw toegangscodepagina.   

Overzicht van itemgebruik in publicaties

Als auteur kunt u nu zien in welke publicaties een item wordt gebruikt.

Open de tab Eigenschappen van het item:

 • De gevalideerde publicaties waarin het item wordt gebruikt, worden ​​onderaan de pagina getoond.
 • Merk op dat de itempopulariteit nu boven de publicatielijst wordt weergegeven.

Meerdere items of mappen selecteren in de itembank

Als auteur kunt u nu meerdere items of mappen in de itembank selecteren.

Om meerdere items of mappen te selecteren:

 • houd de SHIFT toets ingedrukt en klik op de items of mappen van uw keuze.
 • houd de CTRL toets ingedrukt en klik op de items of mappen van uw keuze.

De volgende bewerkingen worden ondersteund voor multiselectie van items of mappen:

 • Knippen
 • Kopiëren
 • Verwijderen
 • Plakken

Optimalisaties voor afdrukken van toegangscodes

In Edumatic V3.29:

 • De afdruk van de toegangscodes toont nu het logo van uw organisatie / bedrijf.
 • De afdruk van de toegangscodes wordt alfabetisch op de gebruikersnaam gesorteerd.

Ondersteuning voor SCORM-pakketten

Als auteur kunt u nu een SCORM-pakket opladen in een Edumatic publicatie: zie Een SCORM publicatie aanmaken.

Een Edumatic publicatie met een SCORM pakket kan via de ondersteunde Edumatic workflows beschikbaar worden gesteld aan de eindgebruiker:

 • door de publicatie toe te voegen aan een planning op het Edumatic portaal.
 • door toegangscodes voor deze publicatie te maken.
 • via API call of SSO-koppeling.

In de Edumatic Rapportering kunt u de resultaten zien die door de gebruiker zijn behaald. Merk op dat voor publicaties die een SCORM pakket bevatten alleen de totale score wordt getoond.

Contacteer ons (support@televic-education.com) als u SCORM pakketten wilt gebruiken in Edumatic.

Kleine wijzigingen en optimalisaties

Edumatic V3.29

Portaal

 • De link naar het oude Flash portaal is verwijderd uit de backoffice van Edumatic. Wanneer u klikt op Portaal, wordt u nu omgeleid naar het HTML5 portaal.
   

Backoffice

 • Optimalisatie voor de terminologie van "hint" in de Franse en Nederlandse interface.
 • Als auteur kunt u nu het label wijzigen voor 'Help' in de player template instellingen.

  Illustratie:

Itembank

 • Optimalisatie voor opsommingstekens in open vragen.
 • Optimalisatie in Firefox voor scrollen in item.

Management module

 • Management > Gebruikers: optimalisatie voor gebruikersimport.
 • Het veld voor de gebruikerscode wordt niet meer getoond bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker.

Player

 • Optimalisatie in componentenoverzicht voor lange componentnamen.
 • Feedback wordt nu weergegeven voor incorrecte antwoorden in Slepen in kolommen.
 • Automatische schaalaanpassing bij gebruik van video in Verticaal ordenen.
 • Optimalisatie voor hint en lay-out in Dialoog.
 • Styling optimalisatie van de afspeelknop in de videospeler
 • Verschillende lay-out optimalisaties voor:
  • Invullen op figuur
  • video-opnames
  • Sleep tekst op figuur
  • feedback in vertaalvragen
  • timer diversiteit
  • admin pagina

Rapportering

 • Optimalisatie voor het correctie-icoon in de sessieweergave in de standaard rapportering.
 • Optimalisatie voor diakritische tekens in de CSV-export.
 • De eindtijd van de sessie in plaats van de begintijd wordt nu naar CSV weggeschreven.
 • Sessierapport: De item score wordt nu alleen getoond in de scoretabel aan de linkerkant. Dit is verwijderd uit de sessieweergave aan de rechterkant.
 • De CSV-export bevat nu ook de componentenscores.
 • Het antwoord wordt nu correct getoond in de sessieweergave indien er meerdere juiste antwoorden zijn in Sleep in kolommen.

Patches

 • Optimalisatie voor de PDF-export van toegangscodes.
 • Hervatten van sessies met vaste eindtijd.
 • Optimalisatie voor het toepassen van extra sessietijd via de admin pagina voor sessies met een vaste eindtijd.
 • Optimalisatie voor het inkijken van sessies met een vaste eindtijd.
 • Optimalisatie voor het afspelen van audiobestanden in de AVIDAnet browser
 • Uitgebreide ondersteuning voor e-maildomeinen (zoals .brussels, .vlaanderen)

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.