Scherm delen

Procedure

Opmerking: Voor Google Chrome is de installatie van een extensie vereist om scherm delen te activeren. Ga naar Apparaatinstellingen om dit zo nodig te doen.

Om de scherm delen functionaliteit met een individuele deelnemer te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

  1. Wanneer een spreekactiviteit bezig is, klikt u op Deelnemers in het menu aan de linkerkant.
  2. Selecteer een deelnemer.
  3. Klik op het  symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.
    Resultaat: U kunt het scherm van de deelnemer volgen.

Opmerking: Wanneer de deelnemer geen toestemming geeft om zijn scherm te delen of wanneer zijn apparaat of browser schermdelen niet ondersteunt, ziet u een waarschuwingspictogram naast de deelnemer in de deelnemerslijst. In dat geval kunt u het scherm van die deelnemer niet volgen.

Tip: De deelnemer krijgt de vraag om zijn scherm te delen telkens wanneer hij een les opent. Dus als hij per ongeluk op "Weigeren" heeft geklikt, kan hij terugkeren naar het portaal, de les opnieuw openen en op "Toestaan" klikken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.