Een SCORM publicatie aanmaken

Procedure

Om een SCORM pakket in een publicatie te op te laden, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik in de module Publicaties op Nieuwe publicatie toevoegen.
  2. Selecteer SCORM Pakket.
  3. Klik op Bestand opladen.
  4. Selecteer uw SCORM pakket en klik op OK.
   Resultaat: De publicatie is toegevoegd aan het overzicht van publicaties in aanmaak.
  5. Bekijk een voorbeeld van de publicatie.
   De player template instellingen voor de assessmentQ player zijn niet van toepassing op de SCORM publicatie.
  6. Valideer uw publicatie.
   U kunt nu deze publicatie ter beschikking stellen aan uw eindgebruikers volgens de gebruikelijke werkwijze (via het assessmentQ portaal, via toegangscodes, via een extern platform, enz.).

U heeft de juiste rechten nodig om SCORM publicaties te kunnen aanmaken. Indien u SCORM pakketen wilt gebruiken in assessmentQ, contacteer Televic Education via support@televic-education.com.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.