SCORM support in assessmentQ

Over SCORM

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) is een verzameling van standaarden en specificaties die bepalen hoe training content dient aangemaakt te worden opdat deze gedeeld kan worden met andere SCORM-conforme systemen. SCORM definieert ook hoe content kan worden verpakt in een transfereerbare ZIP.

In de assessmentQ backoffice kunt u een SCORM-pakket opladen in een assessmentQ publicatie en uw gebruikers toegang geven tot deze publicatie via de standaard werkwijzes (via het assessmentQ portaal, via toegangscodes, via een extern platform, etc.).

Een SCORM publicatie aanmaken

SCORM in assessmentQ

Bij het gebruik van een SCORM-pakket in een assessmentQ publicatie dient u rekening te houden met volgende zaken:

 • In assessmentQ wordt een permanente sessie gebruikt voor de gebruiker en de SCORM publicatie.
  Een permanente sessie laat de gebruikers toe om hun sessie op elk moment en zo vaak als men wil te hervatten.
 • Wanneer de gebruiker de publicatie hervat of herstart, zullen de antwoorden op eerder beantwoorde vragen bewaard blijven op voorwaarde dat het SCORM-pakket de voortgang van de gebruiker bijhoudt.
 • Voor deze permanente sessie wordt de hoogste score van de gebruiker bewaard in assessmentQ.
  Indien de publicatie een SCORM-pakket bevat dat de resultaten van de gebruiker niet bijhoudt en de gebruiker deze publicatie op een later tijdstip herstart, zal hij niet starten op 0%, maar zal hij zijn hoogste score behouden.
 • Indien het SCORM-pakket een score doorgeeft zonder een maximumscore, zal een maximumscore gelijk aan 100 worden bewaard in assessmentQ.
 • Indien het SCORM-pakket de successtatus niet doorgeeft, wordt de status 'geslaagd' bewaard in assessmentQ op voorwaarde dat het resultaat gelijk is aan 100/100. Zo niet, wordt de status 'niet geslaagd' bewaard in assessmentQ.
 • In de assessmentQ rapporteringsmodules wordt enkel de totale score getoond (geen score per item).
 • De resultaten worden slechts één keer per dag naar een extern platform doorgestuurd (nachtelijke batch).
 • De sessieresultaten kunnen niet worden opgehaald in LTI-integraties.
 • SCORM-pakketten kunnen niet worden bewerkt in assessmentQ.

Vereisten voor het gebruik van een SCORM-pakket in assessmentQ

 • SCORM V1.2
 • Maximale bestandsgrootte voor het SCORM-pakket: 300 Mb. 
SCORM-pakketten kunnen worden aangemaakt met verschillende authoring tools. De score van een SCORM-pakket kan daarom op verschillende manieren aan assessmentQ worden doorgegeven. Het is van cruciaal belang dat u uw SCORM-pakket goed test in assessmentQ voordat u ermee live gaat, aangezien Televic Education geen controle heeft over het auteursproces van de SCORM-pakketten en niet kan garanderen dat elk SCORM-pakket feilloos out of the box zal werken.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.