SCORM support in assessmentQ

Over SCORM

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) is een verzameling van standaarden en specificaties die bepalen hoe training content dient aangemaakt te worden opdat deze gedeeld kan worden met andere SCORM-conforme systemen. SCORM definieert ook hoe content kan worden verpakt in een transfereerbare ZIP.

In de assessmentQ backoffice kunt u een SCORM-pakket opladen in een assessmentQ publicatie en uw gebruikers toegang geven tot deze publicatie via de standaard werkwijzes (via het assessmentQ portaal, via toegangscodes, via een extern platform, etc.).

Een SCORM publicatie aanmaken

SCORM in assessmentQ

Bij het gebruik van een SCORM-pakket in een assessmentQ publicatie dient u rekening te houden met volgende zaken:

 • In assessmentQ wordt een permanente sessie gebruikt voor de gebruiker en de SCORM publicatie.
  Een permanente sessie laat de gebruikers toe om hun sessie op elk moment en zo vaak als men wil te hervatten.
 • Wanneer de gebruiker de publicatie hervat of herstart, zullen de antwoorden op eerder beantwoorde vragen bewaard blijven op voorwaarde dat het SCORM-pakket de voortgang van de gebruiker bijhoudt.
 • Voor deze permanente sessie wordt de hoogste score van de gebruiker bewaard in assessmentQ.
  Indien de publicatie een SCORM-pakket bevat dat de resultaten van de gebruiker niet bijhoudt en de gebruiker deze publicatie op een later tijdstip herstart, zal hij niet starten op 0%, maar zal hij zijn hoogste score behouden.
 • Indien het SCORM-pakket een score doorgeeft zonder een maximumscore, zal een maximumscore gelijk aan 100 worden bewaard in assessmentQ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van het SCORM-pakket om aan te geven of een gebruiker slaagt voor de sessie:
  • De sessie is 'geslaagd' als het SCORM-pakket cmi.core.lesson_status op 'Passed' zet.
  • Als het SCORM-pakket dit niet ondersteunt, wordt de sessie gemarkeerd als geslaagd als het SCORM-pakket geen maximumscore geeft (met behulp van cmi.cor.score.max) en de gebruiker een score van 50% of meer behaalt.
 • In de assessmentQ rapporteringsmodules wordt enkel de totale score getoond (geen score per item).
 • De resultaten worden slechts één keer per dag naar een extern platform doorgestuurd (nachtelijke batch).
 • De sessieresultaten kunnen niet worden opgehaald in LTI-integraties.
 • SCORM-pakketten kunnen niet worden bewerkt in assessmentQ.

Vereisten voor het gebruik van een SCORM-pakket in assessmentQ

 • SCORM V1.2
 • Maximale bestandsgrootte voor het SCORM-pakket: 128 Mb. 
SCORM-pakketten kunnen worden aangemaakt met verschillende authoring tools. De score van een SCORM-pakket kan daarom op verschillende manieren aan assessmentQ worden doorgegeven. Het is van cruciaal belang dat u uw SCORM-pakket goed test in assessmentQ voordat u ermee live gaat, aangezien Televic Education geen controle heeft over het auteursproces van de SCORM-pakketten en niet kan garanderen dat elk SCORM-pakket feilloos out of the box zal werken.

SCORM datamodel

assessmentQ biedt ondersteuning voor de volgende SCORM 1.2 datamodelelementen:

 • Ophalen van datamodelelementen:
Datamodelelement Geretourneerde waarde
cmi.core._children “student_id,student_name,lesson_status,credit,entry,lesson_location,lesson_mode,score,exit”
cmi.core.student_id Gebruikers toegangscode
cmi.core.student_name Achternaam gebruiker, voornaam gebruiker
cmi.core.lesson_status

“incomplete” – indien de sessie nog bezig is

“passed” – indien de sessie voltooid is en geslaagd

“failed” – indien de sessie voltooid is en niet geslaagd

cmi.core.credit

“credit” – indien de sessie niet in voorbeeldmodus is opgestart

“no-credit” – indien de sessie in voorbeeldmodus is opgestart

cmi.core.entry

“” (lege string) – indien de sessie is gestart

“ab-initio” – indien de sessie nog niet eerder was gestart

cmi.core.lesson_location “” (lege string)
cmi.core.lesson_mode

“no-browse” – indien de sessie in voorbeeldmodus is opgestart

“review” – indien de sessie voltooid is

“normal” – indien de sessie nog bezig is

cmi.core.score._children “raw,max”
cmi.core.score.raw De ruwe behaalde score van de sessie
cmi.core.score.max De maximumscore van de sessie
cmi.launch_data “” (lege string)
cmi.suspend_data “” (lege string)

cmi.core.total_time

“00:00:00”

Het ophalen van niet in de bovenstaande tabel genoemde datamodelelementen wordt niet ondersteund in assessmentQ.

 • Datamodelelementen schrijven:
Datamodelelement Behandeling van de waarde
cmi.core.score.raw

Ruwe score wordt opgeslgen als de score van de sessie.

Als het SCORM-pakket geen maximumscore kent op het moment dat de ruwe score geschreven wordt, is de maximumscore gelijk aan 100 en de sessie wordt op geslaagd gezet als de ruwe score 50% of meer is van de maximumscore.

cmi.core.score.max

De maximumscore van de sessie wordt gezet op cmi.core.score.max

Belangrijk: Stel deze waarde in voordat u cmi.core.score.raw schrijft

cmi.core.lesson_status De status van de sessie staat op geslaagd als cmi.core.lession_status gelijk is aan “passed”

Datamodelelementen die niet in bovenstaande tabel staan opgesomd, worden niet ondersteund in assessmentQ.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.