Release notes v1.1

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen voor docenten

  • Als docent kunt u nu meeluisteren met studenten die een conversatie- of spreekactiviteit doen, en tegelijk hun scherm bekijken.
  • Als docent kunt u de intercom gebruiken, en tegelijk het scherm van de student bekijken.
  • Wanneer u de klas toespreekt wordt dit mee opgenomen in spreek- en conversatie-activiteiten. 
  • Wanneer u meerdere conversatie-activiteiten in 1 les gebruikt, blijven de conversatiegroepen behouden.
  • U kunt een volledige les in oefenmodus zetten: dan worden alle quizzes & polls in oefenmodus gezet, zelfs als ze nog niet gestart waren.
  • Als docent kunt u een volledige les dupliceren. Alle activiteiten worden dan ook gedupliceerd, en zijn nog niet gestart.
  • Wanneer u klikt op de naam van een student, luistert u meteen mee. U hoeft daarvoor niet meer op de "meeluisteren"-nkop te klikken. U kunt ook met 1 klik overschakelen van meeluisteren naar intercom.

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen voor studenten

  • Als student kunt u nu meedere versies van een spreekoefening opnemen, ze herbeluisteren en beslissen welke versie u wilt indienen.
  • Wanneer u een conversatie-oefening opent die al eerder gestart was, krijgt u een boodschap om even te wachten tot de docent u aan een groep toegevoegd heeft. Zo kunnen ook "laatkomers" nu toch nog deelnemen aan reeds gestarte conversatie-activiteiten. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.