Een tijdslimiet toevoegen aan een item

Over tijdslimieten op items

Als auteur kunt u een tijdslimiet toevoegen aan een item.

Voor items met een tijdslimiet wordt rechtsboven in de player een timer getoond.

mceclip0.png

Als de gebruiker het item verlaat voordat de tijdslimiet verlopen is en later terugkeert naar dit item, dan zal de timer hervatten waar men gebleven was.
Bijvoorbeeld: 
Een item heeft een tijdslimiet van 30 seconden. De gebruiker verlaat het item na 20 seconden. Na het beantwoorden van andere vragen, keert de gebruiker terug naar dit item. De timer hervat op 10 seconden. 

Zodra de tijdslimiet is verstreken, wordt het item read only weergegeven, m.a.w. de gebruikers kunnen het item niet langer beantwoorden of hun antwoord niet meer wijzigen.  

Als u deze optie gebruikt in combinatie met de opdrachtsjabloon setting Automatische navigatie naar het volgende item bij het verstrijken van de tijdslimiet, zal de gebruiker automatisch naar het volgende item navigeren als de tijdslimiet verstreken is.
Zie Autonavigatie in de player activeren

Procedure

Ga als volgt te werk om een tijdslimiet aan een item toe te voegen:

  1. Open de tab Item.
  2. Open Tijdslimiet
    • Selecteer Tijdslimiet gebruiken voor dit item.
    • Geef de gewenste tijdslimiet in. 

mceclip0.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.