Release notes assessmentQ 1.4

Video-overzicht

In deze release note

assessmentQ 1.4 bevat de volgende nieuwe functies en verbeteringen:

Offline pakketten

Een offline pakket is een downloadbare applicatie (in .exe formaat) waarmee u assessmentQ publicaties beschikbaar kunt stellen aan eindgebruikers en hun resultaten kunt verzamelen wanneer er helemaal geen internet is. 

Een offline pakket bevat:

  • Eén of meer examens (publicaties) voor een aantal gebruikers
  • Toegangscodes voor deze gebruikers
  • De offline assessmentQ player (zie hieronder)

Na het verdelen van het pakket over alle PC's in het examenlokaal, kunnen uw studenten, kandidaten of medewerkers een assessmentQ examen afleggen zonder enige vorm van internetverbinding.

Wanneer een eindgebruiker een offline pakket start, krijgt hij de toegangscodepagina te zien en kan hij het examen starten door zijn toegangscode in te geven. De resultaten worden opgeslagen in een versleuteld .aqr bestand op de examen PC's. Wanneer de examens beëindigd zijn, kunnen de toezichters de resultaatbestanden verzamelen om ze naar assessmentQ te uploaden. De rapporten voor offline pakketten zijn identiek aan de rapporten voor online examens in assessmentQ.

Het genereren en uploaden van offline pakketten gebeurt via de assessmentQ API. Hoewel u geen pakketten kunt genereren of resultaten kunt uploaden via de assessmentQ backoffice, kunt u daar de gegenereerde pakketten downloaden, zien welke studenten aan een bepaald pakket gekoppeld zijn en of hun resultaten al zijn geüpload.

mceclip0.pngLijst van alle gegenereerde offline pakketten

mceclip1.pngLijst van alle gebruikers voor een specifiek pakket, hun examen en of er al resultaten zijn geüpload of niet.

Meer informatie

Offline player

Wanneer u de offline player start, ziet u de toegangscodepagina.

Wanneer u een correcte toegangscode ingeeft, ziet u de player in de skin die voor die publicatie werd geselecteerd.

mceclip2.png

Als u klaar bent met uw examen, komt u weer op de toegangscodepagina terecht en kan u dezelfde toegangscode niet meer hergebruiken. U ziet ook een .aqr bestand met uw resultaten in de map waar het .exe bestand is gestart.

Aanpassen volgorde van items in een casus

Tot nu toe was het niet mogelijk om items in een casus opnieuw te ordenen in assessmentQ. Deze nuttige functie is nu beschikbaar in assessmentQ 1.4.

Wanneer u een casus opent, ziet u niet alleen de initiële informatiepagina, maar ook hoeveel items de casus bevat.

mceclip2.png

Door te klikken op de Herschikken knop naast items in deze casus, kunt u de items in de casus opnieuw rangschikken door ze in de gewenste volgorde te slepen.

mceclip3.png

Meer informatie

Een informatiepagina veranderen naar een ander itemtype

U kon al om het even welk itemtype omschakelen naar een informatiepagina (dit verwijdert het antwoordblok uit het item). U kunt nu ook een informatiepagina veranderen in een ander itemtype:
mceclip0.png

Meer informatie

Over assessmentQ

assessmentQ 1.4 bevat een dialoogvenster Over assessmentQ, zodat u kunt zien welke versie van de applicatie u gebruikt. U ziet hier ook een link naar de gebruiksvoorwaarden van de applicatie. U kunt dit dialoogvenster openen via Help > Over assessmentQ:

mceclip5.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.