Overzicht offline pakketten raadplegen

Over het overzicht

In de assessmentQ backoffice kunt u een overzicht zien van de offline pakketten die door de API zijn aangemaakt. Voor elk offline pakket, ziet u:

 • de gebruikers die zijn opgenomen
 • hun opdrachten en toegangscodes
 • de downloadstatus van hun resultaten 

Vanuit de preview kunt u ook de offline pakketten downloaden. 

Procedure

 1. Open de module Planning in de assessmentQ backoffice.
  offline_package.png
 2. Open de submodule Offline pakketten.
  offline_pakketten.png 
 3. Klik op de Drie puntjes en selecteer Details of Downloaden
  drie_puntjes_ne.png
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.