Over Snel publiceren

Algemeen

Met Snel publiceren kunt u items beschikbaar stellen aan uw eindgebruikers vanuit de assessmentQ-itembank, zonder dat u naar Edumatic modules zoals Opdrachten, Planningen of Toegangscodes hoeft te gaan. U kunt toetsopdrachten ook automatisch in Safe Exam Browser laten opstarten om fraude tijdens een test tegen te gaan. 

Met Snel publiceren kunt u:

  • een kladopdracht maken vanuit de itembank.
  • een gevalideerde opdracht aanmaken en inplannen op het portaal voor uw gebruikers.
  • een gevalideerde opdracht aanmaken en toegangscodes genereren voor uw gebruikers.

Wanneer het een toetsopdracht betreft, kunt u die ook laten opstarten in Safe Exam Browser. Voor oefenopdrachten kan dit niet. 

Meer informatie

Snel publiceren gebruiken

Beperkingen van Snel publiceren

Rollen en toegangsrechten met betrekking tot snel publiceren

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.