Beperkingen van Snel publiceren

Met Snel publiceren kunnen backofficegebruikers die de vereiste toegangsrechten hebben, content publiceren vanuit de itembank zonder toegang tot de Edumatic backoffice nodig te hebben. Op deze manier wordt de basis workflow (van creëren van items tot ter beschikking stellen) volledig ondersteund in de assessmentQ backoffice.

Met Snel Publiceren kunt u snel te werk gaan, maar u heeft niet alle opties die u in Edumatic zou hebben, alleen de belangrijkste.

In Snel publiceren kunt u niet: 

  • De instellingen van de player template overschrijven.
  • De volgorde van componenten of items in een publicatie wijzigen.
  • Componenten toevoegen of verwijderen.
  • Verschillende slaagpercentages per component definiëren (alle componenten hebben hetzelfde slaagpercentage).
  • Notificatiemails versturen voor een planning.
  • Meer dan één publicatie aan een planning toevoegen.
  • Een vaste eindtijd toevoegen aan toegangscodes. 
  • De items in alfabetische orde publiceren.

Al deze opties blijven mogelijk in Edumatic

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.