De grootte van de blokken wijzigen

Achtergrond

In assessmentQ is het mogelijk om vaste breedtes en/of hoogtes te gebruiken voor de verschillende blokken.

Standaard configuratie

Standaard zijn de volgende instellingen van toepassing:

mceclip0.png

Als u in de standaardconfiguratie twee blokken naast elkaar plaatst, neemt elk blok de helft van de beschikbare ruimte in beslag. In het geval van drie blokken neemt elk blok een derde van de beschikbare ruimte in beslag.

Procedure

Om een vaste breedte en/of hoogte voor een blok in te stellen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer het blok dat u wilt aanpassen.
  2. In het tabblad Blok, open Opmaak.
  3. Om de breedte aan te passen, selecteert u Vaste breedte:
    mceclip1.png
  4. Om de hoogte aan te passen, selecteert u Vaste hoogte:
    mceclip2.png

Opmerking: Vaste blokgroottes zijn niet responsive: een blok dat 400 pixels breed is, zal ook 400 pixels breed zijn op een tablet en smartphone en zal dus niet automatisch schalen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.