Resultaten opladen naar assessmentQ

Procedures voor het downloaden van resultaten

Tijdens het offline examen worden de bestanden met de resultaten (.aqr formaat) opgeslagen in een specifieke map op de computer van de kandidaat. Deze .aqr-bestanden moeten worden geüpload naar de assessmentQ-server.

Er zijn twee manieren om .aqr-bestanden op te laden naar assessmentQ:

Het resultaat van beide procedures is identiek: na het opladen zijn de resultaten direct zichtbaar in de Q-assessment report modules en kunnen ze worden opgehaald door de API.

Opmerking: Het downloaden van een .aqr-bestand is mogelijk zolang de kandidaat het examen niet heeft afgerond. Zodra het .aqr-bestand van een afgerond examen is geüpload, is het niet meer mogelijk om het aqr-bestand opnieuw te uploaden.

Opladen via de assessmentQ Offline Result Service

De assessmentQ Offline Result Service is een Windowsservice die op elke computer in de onderzoeksruimte moet worden geïnstalleerd voordat de examens beginnen:

  • De Windows-service bewaakt de map waarin de .aqr-bestanden worden opgeslagen.
  • Wanneer een .aqr-bestand in deze map verschijnt, wordt het bestand automatisch opgeladen naar assessmentQ zodra er een internetverbinding beschikbaar is.
  • Zodra een examen is afgerond en het .aqr-bestand met succes is opgeladen, wordt de extensie van het .aqr-bestand gewijzigd in .bak, zodat er een backup-bestand is.
  • Na twee weken worden de back-up-bestanden automatisch van de computers verwijderd.

Voor deze procedure moet er een internetverbinding beschikbaar zijn op de computers van de kandidaten om de resultaten te kunnen opladen:

  • Als er tijdens de onderzoeken een internetverbinding is, worden de resultaten continu opgeladen naar de server.
  • Als er geen internetverbinding is tijdens de examens, moeten de computers na elk examen met het internet worden verbonden om de .aqr-bestanden op te laden.

Opmerking: Als u gebruik wilt maken van de assessmentQ Offline Result Service, neem dan contact op met Televic Education via support@televic-education.com.

Opladen via de AssessmentQ API

De supervisor verzamelt de .aqr-bestanden van alle computers van de kandidaten. De resultaten worden vervolgens opgeladen naar de assessmentQ server via de assessmentQ API.

Voor deze procedure is geen internetverbinding op de computers van de kandidaten vereist.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.