Release notes assessmentQ 1.5

Overzicht

In deze release notes

In de assessmentQ 1.5 release ondersteunen we de basis workflow van aanmaak van items tot het ter beschikking stellen in de assessmentQ backoffice. We hebben de itembank op tal van punten verbeterd en nieuwe export- en importmogelijkheden toegevoegd.

We hebben een Edumatic desktop applicatie gemaakt als oplossing voor de afnemende browserondersteuning van Flash en we hebben de verzameling van de resultaten voor offline examens verbeterd. Verder hebben we een nieuwe API ontwikkeld.

We zullen de nieuwe functies hieronder één voor één uitleggen:

Snelle publicatie

De Quick publish functie is een snelle manier om items beschikbaar te maken voor uw eindgebruikers. Vanuit de itembank kunt u:

  • Een kladpublicatie maken vanuit een map.
  • Een gevalideerde publicatie maken en deze inplannen op het portaal voor uw gebruikers.
  • Een gevalideerde publicatie maken en toegangscodes genereren voor uw gebruikers.

mceclip0.png

Op deze manier wordt uw basis workflow van creatie tot ter beschikking stellen volledig ondersteund in de assessmentQ backoffice zonder dat u toegang hoeft te hebben tot de Edumatic backoffice.

Meer informatie

Flexibele blokafmetingen

Als auteur kunt u blokken in een item verplaatsen om aantrekkelijke lay-outs te maken. Tot nu toe namen de blokken echter evenveel ruimte in beslag. Bijvoorbeeld, 2 blokken naast elkaar zouden elk de helft van de beschikbare ruimte innemen.
In assessmentQ 1.5 heb je nog meer flexibiliteit met blokken, omdat je vaste breedtes en/of hoogtes voor blokken kunt gebruiken.

mceclip1.png

Meer informatie

Ondersteuning voor de embedden van content van derden

In assessmentQ 1.5 kunt u uw content nog aantrekkelijker en/of interactiever maken door content van derden te integreren in uw items, zoals een kleine animatie of een applet.

Hieronder vind je een voorbeeld van GeoGebra-inhoud ingebed in een assessmentQ item.

mceclip0.png

U kunt ook andere content van derde partijen, zoals een Google-document of een enquête, integreren. Houd er rekening mee dat we geen exhaustieve lijst van ondersteunde externe content kunnen leveren, dus aarzel niet om zelf met deze functie te experimenteren.

Meer informatie

Overzicht van het itemgebruik

In assessmentQ kunt u nu zien in hoeveel en in welke gevalideerde publicaties een item wordt gebruikt. Verder, en dit is nieuw ten opzichte van Edumatic, kunt u nu ook zien hoeveel sessies er voor dit item zijn in elke gevalideerde publicatie. Met deze informatie kunt u een idee krijgen van hoe "blootgesteld" een item mogelijks is in een examencontext.

mceclip0.png

Meer informatie

Exporteren en importeren voor cross-channel sharing

Onze grote EduQare-community deelt veel content. Andere klanten willen misschien ook wel samenwerken en assessmentQ-items uitwisselen. In assessmentQ 1.5 kunt u nu items uit uw assessmentQ itembank exporteren voor import in een andere assessmentQ omgeving.

Meer informatie

Importeren en exporteren voor vertaaldoeleinden

assessmentQ auteurs die werken met meertalige content vereisen een betrouwbare manier om content te vertalen in assessmentQ. Door de ondersteuning van de export naar XLIFF-bestanden en het importeren van XLIFF-bestanden in assessmentQ, hebben we nu een oplossing voor het vertalen van content.

Houd er rekening mee dat deze functie een betaalde add-on is. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

Meer informatie

Importeer artikelen uit Excel

Deskundigen of andere auteurs kunnen in Excel meerkeuzevragen maken.

Met de Excel-importfunctionaliteit kunt u de Excel in uw assessmentQ itembank importeren. Met behulp van item toggles kunt u vervolgens de meerkeuzevragen wijzigen in andere itemtypes als u de voorkeur geeft aan een grotere verscheidenheid aan itemtypes.

Meer informatie

Edumatic desktop applicatie

Omdat moderne browsers de ondersteuning voor Flash uitschakelen, hebben we een Edumatic desktop applicatie gemaakt die het mogelijk maakt om in de Edumatic (Flash) backoffice te werken, onafhankelijk van de browser die u standaard gebruikt.

Meer informatie

Verbeterd collecteren van resultaten voor offline examens

Tot nu toe gebeurt het collecteren van de resultaatbestanden na offline examens allemaal handmatig. Vanaf assessmentQ 1.5 kan het collecteren van de resultaatbestanden geautomatiseerd worden door middel van een Windows service.

Meer informatie

Nieuwe API

De nieuwe Open API voor assessmentQ is veiliger, sneller en toekomstbestendig. Als zodanig zal het de huidige Open API vervangen.
Alle nieuwe projecten die de Open API nodig hebben zullen worden geïmplementeerd met behulp van deze nieuwe Open API. Bestaande API-klanten die nieuwe functies nodig hebben, zullen worden gevraagd om hun implementatie van de Open API te updaten. Zij zullen allemaal op de hoogte worden gebracht van deze upgrade.

Meer informatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.