Hoe geef ik een medewerker admin- / coach- / auteursrechten?

Achtergrond

Een administrator kan backoffice rechten toekennen door gebruikers of gebruikersgroepen toe te wijzen aan een gepaste systeemgroep. In dit artikel worden twee verschillende manieren besproken om gebruikers bepaalde backoffice rechten te geven. U kan deze twee manieren onderscheiden vanwege het aantal gebruikers u backoffice rechten wil toekennen.

 • Individueel rechten toekennen is bedoeld voor organisaties met slechts enkele backoffice gebruikers (niet meer dan 5).
 • Ken rechten toe op groepsniveau als uw organisatie meer dan vijf backoffice gebruikers telt.

Individueel rechten toekennen

Om dit onderdeel uit te leggen maken we gebruik van het toekennen van adminrechten als voorbeeld. Alle andere rechten worden op eenzelfde manier toegekend.

Om een gebruiker adminrechten toe te kennen, ga als volgt te werk:

 1. Ga naar Management in de backoffice.
 2. Ga naar Groepen.
 3. Voeg de gebruiker toe aan de systeemgroep Channel Admins.
  mceclip0.png
  • Indien het gaat over een nieuwe gebruiker, klikt u op mceclip1.png.
  • Maak de nieuwe gebruiker aan:
   mceclip2.png
 4. De gebruiker zal verschijnen onder de zoekbalk. Klik hem aan en klik op OK.

Als u rechten voor auteurs, coaches of graders wil toekennen moet u dezelfde procedure doorlopen met de gepaste systeemgroep (Authors, Coaches and Graders).

Om een gebruiker adminrechten te ontnemen, ga als volgt te werk:

 1. Ga naar Management in de backoffice.
 2. Ga naar Groepen.
 3. verwijder de gebruiker uit de systeemgroep Channel Admins.

Opmerking: de gebruiker is hiermee enkel bepaalde rechten kwijt, hij / zij werd niet uit het volledige platform verwijderd.

Rechten toekennen op groepsniveau

 1. Maak een nieuwe groep aan in de Management module: groepen

  mceclip8.png

 2. Voeg de gebruikers toe aan deze groep die gelijke rechten mogen hebben. Doe dit door te klikken op het gebruikers tabblad en klik op toevoegen. (more info: Adding users to a user group)

  mceclip9.png

 3. Voeg content toe aan de groep zodat de gebruikers deze content kunnen zien. Afhankelijk van de rol kan u publicaties (voor auteurs, coaches en graders) of mappen (voor auteurs) toevoegen aan de groep. Channel Admins kunnen altijd alles zien waardoor het niet nodig is om content aan het toe te wijzen.

  mceclip11.png

 4. Klik op de systeemgroep (Authors, Coachers, Graders of Channel Admins) van de rol die u wilt toekennen en ga naar het Groepen-tabblad. Voeg de groep die u daarnet hebt aangemaakt toe. Herhaal deze stap indien u meerdere rollen wenst toe te kennen aan dezelfde groep. 

  mceclip10.png

 5. Resultaat: Alle gebruikers in uw groep hebben nu backoffice rechten en kunnen content zien die aan hen werd toegewezen.

More info

Tot welke modules hebben admins / auteurs / coaches toegang?

Een gebruiker registreren

Extra Backoffice rechten toekennen aan een groep

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.