Over manueel scoren

Achtergrondinformatie

In de Edumatic module Manueel Scoren kan een coach de antwoorden voor volgende vraagtypes manueel scoren:

Manuele scoring kan gebeuren voor:

Als een coach een manuele correctie opslaat, dan verandert de publicatie naar de Evaluatiemodus.

  • Zolang de publicatie in evaluatiemodus is, zijn de veranderingen aan de scores niet zichtbaar voor de gebruiker.
  • Als de coach zijn aanpassingen toepast, zullen de aangepaste scores zichtbaar zijn voor de gebruiker.
  • Als de coach de aanpassingen annuleert, zullen de updates van de sessiescores en de items verwijderd worden en de publicatie zal naar de originele status terugkeren.
  • Zolang de coach de veranderingen niet toepast of annuleert, zullen de geüpdatete itemsessies geblokkeerd/vergrendeld staan voor andere coaches. Als de evaluatiemodus toegepast of geannuleerd wordt, zullen alle items en de vergrendelde itemsessies weer vrijgegeven worden.

Als de coach een manuele verbetering opslaat, dan verandert de publicatie naar de evaluatiemodus. Een gele balk verschijnt dan bovenaan het scherm. 

In het publicatieoverzicht in de module Manueel scoren zal er naast de publicatie die u aan het evalueren bent een uitroepteken verschijnen.

evaluatiemodus2.PNG

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.