Open vraag

Over open vraag

De open vraag laat u toe om uw gebruikers te testen op het vlak van:

 • kritisch denken
 • inzicht in bepaalde onderwerpen
 • schrijfvaardigheden
 • kennis over een specifiek onderwerp

De open vraag in assessmentQ biedt u de volgende mogelijkheden:

 • het weergeven van een vooraf ingevulde tekst aan de gebruiker
 • de mogelijkheid om een modelantwoord te laten zien
 • het gebruik van trefwoorden voor automatische correctie
 • de detectie van negaties binnen een bepaalde afstand rond trefwoorden
 • de mogelijkheid om de lengte van het antwoord van de gebruiker te beperken
 • verschillende scoringsmechanismen

Procedure

Ga als volgt te werk om een Open vraag te maken/bewerken:

 1. Klik op + Toevoegen in de folder waarin u uw item wilt toevoegen.
 2. Selecteer Open vraag.
  Resultaat: Het inhoudsvenster van het item wordt geopend.
 3. Vul bovenaan in de breadcrumb de naam van het item in.
 4. Klik in het inhoudsblok en vul de instructie in. 
 5. Klik op Blok toevoegen als u een extra inhoudsblok wil toevoegen.
 6. Klik in het blok Modelantwoord als u wilt:
  • vooraf ingevulde tekst toevoegen aan het antwoord. Standaard wordt deze tekst aan de gebruiker getoond, maar de gebruiker kan deze altijd aanpassen.
  • een invoerlimiet instellen op het aantal karakters of woorden dat de gebruiker kan ingeven om de vraag te beantwoorden.
  • een modelantwoord toevoegen. Het modelantwoord wordt aan de gebruikers getoond als ze op Oplossing klikken. 
  • trefwoorden toevoegen. Meer informatie
  • detectie van negaties gebruiken. Meer informatie.
 7. Klik op Voorbeeld om uw item te proberen.

Voorbeeld in de assessmentQ backoffice:

mceclip0.png

Voorbeeld in de assessmentQ player:

mceclip1.png

Specifieke opties voor het itemtype

Wanneer u het tabblad Item opent, kunt u het itemtype Open vraag wijzigen in:
mceclip4.png

Meer informatie

Scoringsmechanismes voor open vraag

Trefwoorden in open vragen

Negaties rond trefwoorden

Evaluatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.