Toegang krijgen tot de evaluatiemodule

Wie krijgt toegang?

Om toegang te krijgen tot de evaluatiemodule, moet u deel uitmaken van de "Graders" systeemgroep. Administrators hebben ook toegang, omdat ze alles in de backoffice kunnen zien.

Coaches of auteurs hebben geen toegang tot de evaluatiemodule.

Wat ziet u in de evaluatiemodule?

In de evaluatiemodule ziet elke evaluator alleen de opdrachten waartoe hij toegang heeft. Evaluatoren kunnen toegang krijgen tot een opdracht

  • omdat ze ook de rol van auteur hebben: de auteurs hebben toegang tot alle opdrachten die ze hebben gemaakt.
  • of omdat een auteur de opdracht met hen deelde.
  • of omdat de administrator hen toegang gaf tot een opdracht in de "Management" module.

Opdrachten zullen één van deze drie statussen hebben in de module "evaluatie"

  • Te evalueren
  • Evaluatie bezig
  • Evaluatie voltooid

Standaard wordt de lijst van opdrachten die een evaluator ziet gefilterd op de statussen Te evalueren en Evaluatie bezig. Opdrachten met de status Evaluatie voltooid zijn nog steeds toegankelijk door de filter bovenaan de lijst aan te passen. 

mceclip0.png

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.