Trefwoorden en negaties beheren

Achtergrond

Trefwoorden en negaties zijn krachtige hulpmiddelen ter ondersteuning van een evaluator in het evaluatieproces:

 • assessmentQ kan een automatische score geven aan antwoorden op open vragen op basis van de trefwoorden die het bevat.
 • De auteur kan ook werken met gelinkte trefwoorden, d.w.z. trefwoorden die samen moeten verschijnen binnen een bepaald woordbereik van elkaar voordat de kandidaat een score krijgt.
 • Verder kan de auteur werken met bonustrefwoorden, d.w.z. trefwoorden die extra punten opleveren als ze binnen een bepaald bereik van een ander trefwoord verschijnen.
 • assessmentQ houdt ook rekening met negaties binnen een bepaald bereik van trefwoorden. Wanneer bijvoorbeeld een trefwoord verschijnt, maar wordt voorafgegaan door "niet" of "nee", krijgt de kandidaat geen punten voor het trefwoord. Negaties kunnen door de auteur worden gedefinieerd en zijn afhankelijk van de taal van het antwoord.

Wanneer een evaluator het antwoord op een vraag met trefwoorden begint te evalueren, zal hij zien welke trefwoorden er zijn, welke ontbreken en welke door een negatie als foutief worden beschouwd. Dit is al een grote hulp bij de evaluatie.

Verder kan de evaluator trefwoorden en negaties toevoegen, aanpassen of verwijderen om het evaluatieproces verder te optimaliseren.

Waarschuwing: Wanneer een evaluator trefwoorden en negaties toevoegt, aanpast of verwijdert,

 • zal de maximale score van de vraag nooit veranderen, aangezien de maximale score door de auteur is vastgesteld.
 • zal de automatische score worden herberekend. Bijvoorbeeld,
  • een vraag bevat 3 trefwoorden die elk 1 punt waard zijn
  • een antwoord bevat 1 van deze trefwoorden, dus de automatische score is 1 op 3.
  • de evaluator voegt een nieuw trefwoord toe dat hij in dit antwoord vond.
   Resultaat: het antwoord bevat 2 van de 4 trefwoorden, maar de maximale score blijft 3. De automatische score wordt dus 1,5 op 3.
 • Het eindcijfer dat door een evaluator wordt toegekend, zal niet meer veranderen, zelfs niet als er achteraf extra trefwoorden in het antwoord worden gevonden.

Een trefwoord toevoegen

Om een trefwoord toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Trefwoord toevoegen op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent.
  Resultaat: Het venster Trefwoord toevoegen verschijnt.
 2. Voer een trefwoord in, en verander het optioneel in een bonus- of gelinkt trefwoord.
 3. Voeg de score en feedback voor dit trefwoord toe.
  mceclip1.png
 4. Klik op OK.
  Resultaat: Er verschijnt een venster met alle antwoorden waar dit trefwoord aanwezig is. Wanneer een antwoord al een eindcijfer heeft gekregen, wordt er een waarschuwingsicoon bij weergegeven. Mogelijk wilt u dit antwoord en het cijfer dat u eraan hebt toegekend nog eens bekijken. De automatische score wordt herberekend voor alle antwoorden waar dit trefwoord aanwezig is, maar het toegekende eindcijfer verandert niet.
  mceclip0.png
 5. Klik op Nu bekijken om terug te gaan naar het overzicht van alle antwoorden, en te zien op welke antwoorden deze wijziging betrekking heeft. Klik op Later bekijken om op het scherm met het huidige antwoord te blijven.

Een trefwoord aanpassen

Om een trefwoord aan te passen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op een trefwoord op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent.
  Resultaat: Het venster voor het aanpassen van trefwoorden verschijnt.
  mceclip2.png
 2. Wijzig het trefwoord of de eigenschappen ervan en klik op OK.
  Resultaat: Uw wijzigingen worden toegepast en de automatische score wordt herberekend, indien van toepassing.

Een trefwoord verwijderen

Om een trefwoord te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op een trefwoord op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent.
  Resultaat: Het venster voor het aanpassen van trefwoorden verschijnt.
  mceclip3.png
 2. Klik op het icoon Verwijderen in de linkerbenedenhoek.
  Resultaat: Het trefwoord wordt verwijderd en de automatische score wordt opnieuw berekend.

Een negatie toevoegen

Om een negatie toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Negaties beheren op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent. 
  Resultaat: Het venster Negaties beheren verschijnt.
 2. Klik op de knop + om nog een negatie aan de lijst toe te voegen en voeg de nieuwe negatie toe. 
 3. Klik op Opslaan
  Resultaat: Wanneer de negatie één of meer antwoorden bevat, verschijnt er een venster met alle antwoorden waar de nieuwe negatie van invloed is op de trefwoorden. Als een antwoord al een eindcijfer heeft gekregen, wordt er een waarschuwingsicoon bij weergegeven. Het is mogelijk dat u dit antwoord en het cijfer dat u eraan hebt toegekend, wilt bekijken. 

Een negatie aanpassen

Om een negatie aan te passen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Negaties beheren op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent. 
  Resultaat: Het venster Negaties beheren verschijnt.
 2. Wijzig het label van een of meer negaties.
 3. Klik op Opslaan.
  Resultaat: De negatie wordt gewijzigd en de automatische score wordt opnieuw berekend, indien van toepassing. 

Een negatie verwijderen

Om een negatie te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop Negaties beheren op de antwoordpagina die u aan het evalueren bent. 
  Resultaat: Het venster Negaties beheren verschijnt.
 2. Klik op het icoon van de vuilnisbak naast de negatie die u wilt verwijderen.
 3. Klik op Opslaan.
  Resultaat: De negatie wordt verwijderd en de automatische score wordt opnieuw berekend, indien van toepassing. 
   
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.