Over de evaluatiemodule

Over de evaluatiemodule

In de module Evaluatie geeft u een score aan de antwoorden van uw kandidaten. Zo hebt u altijd het laatste woord over de scores van vragen die niet volledig automatisch kunnen worden gescoord.

Tot op vandaag worden alle onderstaande itemtypes getoond in de evaluatiemodule:

  • Open vraag
  • Tekst verbeteren
  • Opname
  • Invullen in tekst

Opmerking: Om deze itemtypes te zien in de evaluatiemodule, moet deze optie op opdrachtniveau aangezet worden.

Wanneer het evaluatieproces is voltooid, zal de eindscore van de kandidaten zichtbaar zijn in hun rapport, en wanneer zij hun test of examen herzien.

Om het voor externe evaluatoren zeer eenvoudig te maken om met de assessmentQ evaluatiemodule te werken, hebben we de systeemrol "Grader" gecreëerd. Wanneer een Grader zich aanmeldt in de assessmentQ backoffice, ziet hij of zij direct de testen of examens die hij of zij geacht wordt te evalueren. 

Voor meer informatie

Toegang krijgen tot de evaluatiemodule

Navigeren binnen de evaluatiemodule

Een score toewijzen aan een antwoord

De geschiedenis van een evaluatie bekijken

Beheer van trefwoorden en negaties

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.