Navigeren binnen de evaluatiemodule

Navigeren naar een specifiek antwoord

Om naar een specifiek antwoord in de evaluatiemodule te navigeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga in de assessmentQ backoffice naar Rapportering > Evaluatie.

  Opmerking: Als u de evaluatiemodule niet ziet onder Rapportering, hebt u waarschijnlijk niet de vereiste toegang. Controleer het artikel Toegang krijgen tot de evaluatiemodule.

  Resultaat: U ziet een lijst met opdrachten die u nog moet evalueren.mceclip0.png
 2. Klik op de opdracht die u wilt evalueren.
  Resultaat: U ziet alle vragen die u moet evalueren. Vragen die volledig automatisch gescoord worden, zoals meerkeuzevragen, zullen niet zichtbaar zijn. U ziet ook de minimum- en maximumscore voor elke vraag, en of deze al eerder is gequoteerd (bv. door een andere evaluator).mceclip1.png
 3. Klik op de vraag die u wilt evalueren.
  Resultaat: U ziet de lijst met kandidaten die een antwoord op deze vraag hebben gegeven, hun sessie-ID en wanneer hun sessie is begonnen en geëindigd. U ziet ook de automatische score die deze vraag al heeft gekregen, als die er al is.mceclip2.png
 4. Klik op het antwoord dat u wilt corrigeren.
  Resultaat: U ziet het ingezonden antwoord en kunt er een eindcijfer aan toekennen. 

Navigeren naar een ander antwoord of een leerling

Wanneer u een opdracht heeft geselecteerd die u wilt evalueren, ziet u een extra werkbalk waarmee u eenvoudig binnen de opdracht kunt navigeren:
mceclip4.png

 • Klik op het icoontje mceclip6.pngom terug te gaan naar het overzicht van de vragen die u kunt beoordelen binnen de opdracht. 
 • Selecteer het antwoord op een andere vraag van dezelfde student in de eerste keuzelijst.
 • Selecteer het antwoord op dezelfde vraag van een andere student in de tweede keuzelijst.
 • Of gebruik de pijlen Vorige en Volgende aan de rechterkant om door alle antwoorden te navigeren. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.